U bent hier

3 Documenten:

  • Op 4 februari keurde het Waals parlement het "décret relatif aux implantations commerciales" goed. Dit nieuwe decreet vervangt in het Waals geweest de federale wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen uit 2004. Op 1 juli 2014 werden de gewesten immers bevoegd voor de handelsvestigingen, als gevolg van de zesde staatshervorming.

  • Ook Brussel werd op 1 juli 2014 als gevolg van de zesde staatshervorming bevoegd voor de handelsvestigingen. Brussel koos daarbij voor de opname van de socio-economische vergunning in de aanvraagprocedure van de stedenbouwkundige vergunning.

    Brussel streefde bij de implementatie van de nieuwe bevoegdheid "handelsvestigingen" vooral administratieve vereenvoudiging na:

  • Vroegere socio-economische machtiging (toT 31 juli 2018)