U bent hier

Over deze website

Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging!

Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden en gemeenten. Nieuwe opportuniteiten zoals vergroening en vergrijzing bieden gemeenten tal van kansen om de klassieke paden te verlaten en een vernieuwend detailhandelsbeleid te voeren. Winst gegarandeerd, want inzetten op bloeiende handelskernen zorgt voor meer dynamiek en draagt sterk bij tot een nog aangenamer en leefbaarder karakter van uw gemeente. 

Een gericht detailhandelsbeleid van steden en gemeenten komt bovendien tegemoet aan de zorgen van detailhandel, zoals de negatieve invloed van leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce.

U staat er niet alleen voor!

Het Kennisnetwerk Detailhandel van Vlaanderen wil uw gemeente ondersteunen én stimuleren bij het voeren van zo’n vernieuwend detailhandelsbeleid. Dit Kennisnetwerk is een onderzoeks- en begeleidingstraject van de vijf Vlaamse provincies in samenwerking met Agentschap Ondernemen. Zij worden daarbij ondersteund door 3 belangrijke stakeholders - Comeos, Unizo en VVSG.

Interessante info mbt detailhandel vindt u ook op hun resp. websites:

 

 

Het traject loopt van 1 februari 2013 tot eind 2014.

WAT KAN U CONCREET VAN ONS VERWACHTEN? 

Het Kennisnetwerk Detailhandel bundelt tal van acties en instrumenten waarmee u uw gemeentelijk detailhandelsbeleid vormgeeft. We lijsten ze hieronder voor u op.

1. Gedetailleerde informatie over de detailhandel in uw gemeente

Tijdens het project kan u gratis gegevens consulteren over de detailhandel op gemeentelijk niveau. Deze gegevens handelen over:

  • aanbodzijde: winkels, winkelvloeroppervlakte, branches, leegstaande handelspanden
  • vraagzijde: demografische gegevens
  • koopstromen: herkomst en bestemming van de consumenten naar soort goederen

Vervolgens gaat uw gemeente met deze informatie aan de slag om zelf analyses uit te voeren, bijvoorbeeld in functie van de ruimtelijke afbakening van winkelgebieden of de opmaak van een strategisch commercieel plan.

2. Sterkte-zwakteanalyse van de detailhandel in uw gemeente

U kan bij het Kennisnetwerk Detailhandel terecht voor een vertrouwelijke sterkte-zwakteanalyse (SWOT) van uw handelskern en winkelgebieden. Met deze informatie stippelt u een reëel kernversterkend detailhandelsbeleid uit en onderneemt u concrete acties.

3. Provinciale visie op detailhandel

Zowel provinciaal als interprovinciaal analyseren we vraag- en aanbodzijde van de detailhandel. Hieruit ontwikkelen we coherente provinciale visies. We stemmen daarbij steeds af met de gemeenten, de relevante sociaaleconomische actoren en Vlaanderen. Al deze visies samen monden uit in een kader voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en worden uitgangspunt voor het provinciale detailhandelsbeleid. Zowel het afstemmen van de visie als de uitwerking komen aan bod in de Provinciale Platformen Detailhandel (PPD) die in elke provincie als stuurgroep en opvolgingscommissie optreden.

4. Instrumentarium en methodieken voor een actief detailhandelsbeleid

Daarnaast reiken we uw gemeente instrumenten en methodieken aan die een antwoord bieden op enkele van uw specifieke gemeentelijke problemen en noden. Voorbeelden zijn onder andere het aanpakken van leegstand, verschraling van het aanbod en de afbakening van handelskernen.

5. Portaalsite detailhandel

Het Agentschap Ondernemen beheert deze nieuwe portaalsite die alle informatie over detailhandel bundelt. De info is beschikbaar voor alle relevante actoren in en rond uw gemeente. Het gaat om studies, rapporten, tools, contacten, persitems, oproepen voor subsidies, financieringsinstrumenten, … De actualiteit komt in beeld via een kalender voor heel Vlaanderen. Bovendien voorzien we een nieuwsbrief die alle acties in beeld brengt.

6. Analyses op maat

Het Kennisnetwerk Detailhandel stelt rapporten over ontwikkelingen in de wereld van detailhandel samen. Nood aan analyses op maat? Dan nemen we uw specifieke gemeentelijke kwesties en vragen onder de loep. Op zoek naar meer informatie over het Kennisnetwerk Detailhandel? Dan kan u steeds terecht bij de provinciale contactpersonen en het Agentschap Ondernemen.