U bent hier

Wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

Handelspraktijken worden geregeld door de  wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010) . Deze wet vervangt sinds 12 mei 2010 de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. De wet heeft een dubbel doel:

 • de concurrentie tussen handelaars op een faire manier laten voeren.
 • de consument beschermen en gepast informeren.

Net zoals de wet van 14 juli 1991 regelt deze nieuwe wet de relaties tussen ondernemingen en consumenten op algemene wijze. De wet regelt heel gevarieerde materies zoals:

 • prijs- en hoeveelheidsaanduiding, 
 • verkoop op afstand,
 • overeenkomsten gesloten buiten de onderneming,
 • solden
 • reclame en oneerlijke handelspraktijken zowel tegenover consumenten als tussen ondernemingen, afgedwongen aankopen,
 • onrechtmatige bedingen
 • enz..

Naast deze wetgeving reglementeren talrijke koninklijke besluiten, genomen ter uitvoering van de wet van 1991, op een meer gedetailleerde wijze een groot aantal specifieke domeinen of sectoren:

 • de etikettering,
 • de prijsindicatie,
 • de samenstelling van de producten,
 • het verklarend document of aan de vastgoedmakelaars,
 • de levensmiddelen,
 • de horeca,
 • de banksector,
 • enz.

 De controle op de toepassing van de wet gebeurt door:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene directie Controle en Bemiddeling 1000 Brussel Tel.: 02 277 54 85 Fax: 02 277 54 52 E-mail: eco.inspec.fo [at] economie.fgov.be

Verwante websites

Delen