U bent hier

Vragen bij het programma Handelskernversterking?

De VVSG en het Agentschap Ondernemen bundelden de meest relevante vragen in een ‘FAQ subsidies handelskernversterking’. Bovendien stelde de VVSG een modelreglement ‘Renovatie handelspanden’ op.  Zo kunnen de steden en gemeenten die met steun van de Vlaamse overheid een subsidie willen aanbieden aan renoverende handelaars heel wat tijd besparen. Bij het modelreglement hoort een uitgebreide toelichting zodat het opstellen van een eigen gemeentelijk reglement eenvoudig wordt.

U vindt deze documenten ook op de website van de VVSG. Voor verdere vragen over de subsidieprogramma’s kan u terecht bij Eline Horemans (handelskernversterking [at] agentschapondernemen.be).

Vragen m.b.t. het modelreglement kan u richten aan de VVSG via economie [at] vvsg.be

 

Download modelreglement 

Delen