U bent hier

Vernieuwde subsidiereglementen ter ondersteuning van detailhandel en horeca in Oost-Vlaanderen

Donderdag 4 april 2019 — In Oost-Vlaanderen zijn bijna 50 000 werknemers tewerkgesteld in de detailhandelssector of hebben een eigen winkel. Nog eens 24 000 personen zijn actief als loontrekkende of zelfstandige in de horeca. Dit vertaalt zich onder meer in ruim 27 850 commerciële panden verspreid over de Provincie.

Detailhandel en horeca staan echter onder druk. De voorbije 10 jaren is het aantal gevulde panden in Oost-Vlaanderen met 7,5% gedaald. 

De winkelkernen ‘van oudsher’ verdwijnen, terwijl het aantal baanwinkelconcentraties en retailparken toeneemt. Deze perifere locaties zijn vanwege de gewenste en beschikbare ruimte, lagere grond- en huurprijzen meestal groter in omvang. Toch blijven ook kleinere winkelpanden wenselijk, dit door de trend naar specialisatie en uniciteit, als tegenhanger van de grote aanbieders.

Vernieuwde subsidiereglementen

Met twee vernieuwde subsidiereglementen ter ondersteuning van detailhandel en horeca, zet Provincie Oost-Vlaanderen in op handelskernversterking: niet alleen is lokale economie een cruciale speler in onze regio, het voorzien van een toegankelijk en gevarieerd (basis)aanbod in stads- en dorpskernen blijft een prioriteit voor het provinciebestuur. Bovendien dragen handel en horeca bij tot de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van een gemeente voor omwonenden en toeristen.

De nieuwe reglementen geen een toelage aan projecten die de collectieve belangen van de lokale detailhandel en de horeca behartigen. De focus blijft uiteraard de ondersteuning van de detailhandel en middenstand, maar de horeca kan deel uitmaken van het project. Lokale besturen kunnen tot maximum 10 000 EUR aan projectsubsidies ontvangen, detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen respectievelijk maximum 5 000 EUR.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand en EROV: “Met deze reglementen ondersteunen we de Oost-Vlaamse steden en gemeenten om hun ondernemingsvriendelijk beleid rond detailhandel en horeca verder uit te werken. Deze kleinschalige acties leveren voor steden en gemeenten een groot resultaat.”

Aanvraagprocedure subsidies

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via detailhandel [at] oost-vlaanderen.be en voorziet in twee indieningsdata.

De uiterste datum van indienen van de eerste oproep is 15 oktober 2019. Indien het saldo van de budgetten toereikend is, zal de deputatie een tweede oproep lanceren. De uiterste datum van indienen van de tweede oproep is 15 april 2020.

Reglementen en aanvraagformulieren zijn te raadplegen via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Voor informatie op maat, neem contact op met team Detailhandel Provincie Oost-Vlaanderen. Via tel: 09 267 86 84 of via e-mail: detailhandel [at] oost-vlaanderen.be

 

Organisatie
Oost-Vlaanderen

Delen