U bent hier

Tot 25.000 euro voor kernversterkende premies

Het Strategisch Commercieel Plan van de stad Kortrijk stelt heel wat acties voor die moeten helpen om de handelskernen van de stad Kortrijk te versterken. Recent rolde de stad samen met joyn een digitaal platform uit voor handel en horeca, mét financiële ondersteuning voor deelnemende handelaars vanuit de stad.

Voortaan kunnen ook eigenaars, handelscomités en ondernemers die mee investeren in de handelskernen, rekenen op financiële ondersteuning.

Concreet kunnen handelscomités buiten het werkingsgebied van Shop in Kortrijk (BID), rekenen op een projectsubsidie van maximaal € 1.000 voor het nemen van initiatieven om de sfeer en aantrekkelijkheid van de kernen te versterken zoals de organisatie van plaatselijke events, commerciële campagnes of gezamenlijke aankopen van producten. Bij hinder door openbare werken verhoogt de stad de projectsubsidie tot € 1.500 en is ze van toepassing over het ganse grondgebied van de stad.

Voor ondernemers die zich willen vestigen in de aangeduide winkelkerngebieden werkte de stad twee premies uit:

  • Een verhuispremie van maximaal € 10.000 voor Kortrijkse handelaars die niet gevestigd zijn in een kern aan te zetten om hun handelszaak te verhuizen naar een kern.
  • Een activeringspremie voor handelaars die zich vestigen in een structureel leegstaand pand gelegen in een kerngebied. Deze premie bedraagt maximaal € 5.000. 

Eigenaars of ondernemers die investeren in handelspanden binnen de kerngebieden kunnen eveneens beroep doen op verschillende financiële stimulansen:

  • Een samenvoegpremie van maximaal € 15.000 om van meerdere kleine commerciële ruimtes één grotere commerciële ruimte te maken.
  • Een premie om de gevel van een handelspand op te knappen, de gevelrenovatiepremie van maximaal € 7.500.
  • Een tussenkomst van maximaal € 7.500 “premie wonen/werken boven winkels” voor het voorzien van een aparte ingang zodat de bovenliggende verdiepingen van een handelspand gebruikt kunnen worden om te wonen en/of werken.

De stad blijft ook haart startende ondernemers ondersteunen. Starters die professioneel advies inwinnen en/of vormingen volgen kunnen tot € 500 recupereren.

De premie voor ondernemers en eigenaars kunnen gecumuleerd worden tot een maximaal bedrag van € 25.000.

De stad trekt jaarlijks een enveloppe van € 170.000 uit voor deze premies.

 

Delen