U bent hier

Tot 20.000 euro subsidies voor startende handelaren in Lommel

De gemeenteraad keurde gisteren een opmerkelijk nieuw subsidiereglement goed om het handelsleven in Lommel aan te moedigen en leegstand grondig aan te pakken. Met het reglement “Lommel loont” kunnen (beginnende) handelaren aanspraak maken op 3 nieuwe subsidies, in totaal goed voor max. 20.000 euro.
 
Het reglement is opgesplitst in verschillende delen. Er is een subsidie voor gevelrenovatie van bestaande handelspanden en een toelage voor de renovatie van leegstaande handelspanden. Daarnaast voorziet de stad extra centen voor starters van een nieuwe handelszaak in het centrum.
 
De retailsector staat vandaag voor belangrijke uitdagingen. Er is de opkomst van online shoppen, meer en meer leegstand en de spanning tussen de grote baanwinkels en de winkels in het stadscentrum. Om de handel in ons kernwinkelgebied – zijnde Kerkstraat, Mudakkers en Dorp – een extra boost te geven, is er dit nieuwe reglement dat 3 verschillende subsidies omvat. Het is een mooie aanvulling en vervolg op de volledige herinrichting van de Kerkstraat die recent is afgerond.

Gevelrenovatie van bestaande handelspanden 

Deze subsidie moet de aantrekkelijkheid van het stadscentrum vergroten door de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden te vergroten. Onder gevelrenovatie vallen onder andere schilder- of pleisterwerken, maar ook het plaatsen van sfeerverlichting of het vervangen van buitenschrijnwerk. Om in aanmerking te komen voor deze toelage van maximum 6.000 euro, moet het pand minstens 3 jaar oud zijn en gedurende 4 jaar na de renovatie ook effectief uitgebaat worden als een handelszaak. De kostprijs van de werken moet minstens 6.000 euro bedragen, waarvan vervolgens maximum 50% gesubsidieerd kan worden.

Subsidie voor renovatie van bestaande leegstaande handelspanden 

Om ook het interieur van de handelspanden aan te pakken, is er deze subsidie van (opnieuw) maximum 6.000 euro. Werken die in aanmerking komen gaan over de interieurinrichting of -renovatie van een pand zoals schilderen, schrijnwerk, bevloering of werken die nodig zijn om twee of meerdere panden samen te voegen tot één groter geheel. Ook voor deze subsidie moet het pand minstens 3 jaar oud zijn en gedurende 4 jaar na de renovatie effectief uitgebaat worden als een handelszaak. Extra voorwaarde hier is dat het pand minstens 12 opeenvolgende maanden niet voor handelsdoeleinden gebruikt werd en dus leegstond. De kostprijs van de werken moet minstens 6.000 euro bedragen, waarvan maximum 50% gesubsidieerd kan worden. 

Subsidie voor het starten van een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied 

Dit onderdeel van het subsidiereglement moet startende ondernemers aanmoedigen en een extra stimulans geven om een handelszaak op te starten. We voorzien een éénmalige subsidie van 8.000 euro voor uitbaters die een nieuwe handelszaak of nieuwe vestiging van een bestaande handelszaak starten in een handelspand in het kernwinkelgebied en dit tot minstens 1 jaar na de uitkering van de subsidie. Voor ondernemers die een pand huren volgens het decreet op de korte termijn huur voor handel om er een zaak op te starten, bedraagt de subsidie 4.000 euro.  Voor uitbaters die huren onder de handelshuurwet bedraagt de subsidie € 8.000.
 
De 3 subsidies zijn cumuleerbaar en gaan in vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Uiteraard kan elk subsidietype slechts éénmaal per handelspand of per handelszaak bekomen worden.
 
Verwante websites
Organisatie
Lommel

Delen