U bent hier

Subsidies aankoop handelspanden: de eerste steen voor een actief handelspandenbeleid

In 2013 werden onder de noemer ‘Handelskernversterking’ drie oproepen gelanceerd waarbij het Agentschap Ondernemen steden en gemeenten de kans geeft een extra impuls te geven aan hun kernversterkend detailhandelsbeleid. Dit kan zowel via het ondernemen van acties rond kernversterking, het opwaarderen van handelspanden in het centrum of het voeren van een actief beleid op het gebied van commercieel vastgoed. De eerste twee oproepen werden afgesloten en zijn inmiddels volop in uitvoering, maar de oproep ‘Aankoop handelspanden’ biedt nog opportuniteiten om een project in te dienen. 

De oproep ‘Aankoop Handelspanden’ heeft als doel de steden en gemeenten te stimuleren tot het voeren van een actief beleid op het gebied van handelspanden in functie van de doelstellingen van hun strategisch commerciële visie. Door zelf cruciale panden in het centrum te verwerven en terug in de markt te zetten kunnen lokale besturen een grote hefboom verkrijgen om een attractief winkelaanbod in de kern te bewerkstelligen. Voor veel steden en gemeenten is dit een nieuwe manier van werken, waarbij het Agentschap Ondernemen een stimulans wil bieden om vertrouwd te geraken met dit soort projecten. Door gebruik te maken van de meerwaarde die de initiële projecten met zich meebrengen hoopt het Agentschap Ondernemen dat een eerste financiële injectie de aanzet kan zijn van een blijvende inzet van de steden en gemeenten op vlak van (vastgoed voor) detailhandel, daar waar dit kan helpen de kernen te versterken. 

Vliegende start

Sinds de lancering van de oproep op 28 februari 2013 werden reeds vijf projecten goedgekeurd voor de aankoop van panden of gronden ter versterking van de handelskern, wat het programma een vliegende start bezorgde. Een van deze project situeert zich in de gemeente Puurs, waar al jaren een kernversterkend beleid gevoerd wordt op basis van een lange termijn detailhandelsvisie. Het ingediende project draagt hier dan ook verder aan bij, en biedt de gemeente de kans nog daadkrachtiger het eigen beleid tot uitvoering te brengen. Meer concreet zal door de aankoop van panden een doorgang gecreëerd worden tussen de handelsstraat en de andere publieke voorzieningen waardoor de handel beter wordt gekoppeld aan de andere centrumfuncties. Ook zal een pand op het Kerkplein worden aangekocht om er een nieuwe handelskernversterkende functie aan te geven. De doelstelling is om door deze nieuwe doorgang op het kerkplein de wandellus te verbeteren en de handelsstraat tussen het nieuw aangelegde ‘Dorpshart’, het ‘Kerkplein’ en de andere centrumvoorzieningen te versterken. 

Nieuwe impuls

In tegenstelling tot de andere oproepen is de oproep ‘Aankoop handelspanden’ niet georganiseerd volgens een wedstrijdformule. Projecten dienen niet op een bepaalde datum ingediend te worden. Zij worden individueel ingediend wanneer de stad of gemeente rond is met alle voorbereidingen en worden dan  individueel beoordeeld voor het in aanmerking komen van subsidie. De middelen worden dus toegekend voor projecten die voldoende hoog scoren bij de jurering en volgens het principe “eerst komt, eerst maalt”. Steden en gemeenten kunnen nog dossiers indienen voor de oproep ‘Aankoop handelspanden’ tot de middelen op zijn. Het overblijvende budget voor deze oproep bedraagt op dit moment nog 2.811.500 euro (dd. 12-06-2014). Het subsidiepercentage bedraagt 30%, met een maximum van 500.000 euro subsidie voor de dertien centrumsteden en 400.000 euro subsidie voor de andere steden en gemeenten. De oproep biedt een unieke kans voor steden en gemeenten om hun centrumbeleid een nieuwe impuls te geven. 

Meer informatie

E-mail: handelskernversterking [at] agentschapondernemen.be 

Handleiding oproep aankoop handelspanden

Aanvraagformulier oproep aankoop handelspanden

Onderstaande foto's: Handelskernversterking in de gemeente Puurs: het eerder gerealiseerde project “Dorpshart”

Puurs, Dorpshart

Puurs, Dorpshart 

Delen