U bent hier

Provincie Antwerpen versterkt met 180 000 euro centrale rol rond detailhandel

De Antwerpse provincieraad besliste eind oktober '16 om opnieuw 180.000 euro in detailhandel te investeren. Hiermee wil ze steden en gemeenten ondersteunen om een langetermijnstrategie uit te werken voor het lokale detailhandelbeleid. “Nu lokale besturen met het nieuwe winkeldecreet meer zelf mogen beslissen, is de nood aan ondersteuning groter, want ze hebben vaak te weinig middelen en expertise”, licht gedeputeerde Ludwig Caluwé toe. “De voorbije jaren hielpen we al 23 gemeenten, maar nu willen we een versnelling hoger schakelen door extra coaching in de gemeente, strategisch commerciële plannen en impactanalyses.” 

Steden en gemeenten die hun detailhandel weer op de rails willen krijgen en zich voorbereiden op de snelle evoluties van morgen, kunnen al enkele jaren bij de provincie terecht. Nu lokale besturen met het nieuwe winkeldecreet meer zelf mogen beslissen, is die nood aan ondersteuning nog groter. Het provinciale team detailhandel wordt uitgebreid. Met het COach-OPeratie DetailHandel project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met alle betrokken partijen (lokale handelsverenigingen, UNIZO, …).  

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie: “We hebben de voorbije 2,5 jaar al met 23 steden en gemeenten een coachingtraject opgezet. Dat is een record. De vraag naar coaching blijft bovendien aangroeien nu de nood aan expertise ter zake prangender wordt bij lokale besturen. Door het succes van onze aanpak hebben we dan ook beslist om het coachingtraject verder te zetten en een extra coach aan te werven.” 

Met het vijfkoppig team detailhandel hoopt de provincie Antwerpen einde 2017 met de helft van de steden en gemeenten een goed onderbouwd detailhandelsbeleid te hebben uitgetekend. “Onze specialisten komen grotendeels uit de private sector en hebben ruime ervaring in retail, statistiek, marketing en economisch beleid. Ze werken bovendien nauw samen met ruimtelijke ordening. Dat maakt dat we een totaalpakket kunnen aanbieden, ook aan kleine gemeenten met beperkte budgetten en mankracht.” Gemeenten kunnen nu 20 tot 45 adviesdagen beroep doen op het provinciaal detailhandelteam. Wanneer verschillende gemeenten samenwerken, kunnen ze voor een lang traject van 110 adviesdagen gaan.

 

Actieve rol in het kader van nieuw winkeldecreet

Alle gemeenten kunnen permanent beschikken over actuele data en beroep doen op zeer geavanceerde tools. Ook studiebureaus en belangengroepen halen vandaag hun mosterd bij het zeer uitgebreide en actuele studiemateriaal van de vijf provincies. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd voor schepenen en lokale ambtenaren.

“We coachen lokale besturen om een toekomstvisie uit te werken, kernwinkelgebieden af te bakenen, winkelarme gebieden te definiëren en hun handels- en ruimtelijk beleid op elkaar af te stemmen”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie.

Alle steden en gemeenten kunnen impactanalyses laten uitvoeren om het effect te berekenen van nieuwe retail-ontwikkelingen op hun bestaand aanbod. Dat doen we met de nieuwe tool RetailCompass, een innovatie in samenwerking met de vijf provincies, gebaseerd op dezelfde software waarmee de grote ketens het klantenpotentieel voor nieuwe filialen berekenen. Zo krijgen lokale besturen zicht op de interne concurrentie tussen bijvoorbeeld handelskernen, shoppingcentra en baanwinkels. Er zijn tot hier toe 35 impactanalyses gemaakt, voor bijna 20 gemeenten.

 

Onderwerp

Delen