U bent hier

Premie voor invulling leegstaande handelpanden in Lier

Op de gemeenteraad van 29 juni werd het reglement goedgekeurd om een premie toe te kennen aan ondernemers die zich lokaliseren in het kernwinkelgebied . Het doel van deze premie is de levensvatbaarheid van prille ondernemingen te ruggensteunen, de leegstand in te dammen en de koopbinding en -attractie te stimuleren ten bate van het detailhandelsapparaat in het Lierse kernwinkelgebied (1). 

De doelgroep voor deze premie zijn ondernemers met een commerciële activiteit. Meer bepaald gaat het dan om uitbaters van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak, die rechtstreeks in contact staan met het publiek. Ook vzw’s met kleinhandelsactiviteiten die rechtstreeks in contact staan met het publiek behoren tot de doelgroep. Een aantal branches (art. 2.2 in het reglement) zijn uitgesloten. De ondernemers moeten hun activiteit vestigen in een leegstand handelspand binnen het Lierse kernwinkelgebied. Ze dienen ook te voldoen aan alle reglementaire voorwaarden en vergunningen. 

Een leegstand handelspand wordt in het reglement gedefinieerd als een handelspand dat op het ogenblik van de aanvraag leegstaat of niet voor handelsdoeleinden in gebruik is. Het is hierdoor opgenomen in de het leegstandsregister van de stad Lier (zie ook artikel 10 van het reglement voor de overgangsmaatregel). Informatie over deze panden is beschikbaar op bij de cel economie van de stad Lier. 

Binnen de goedgekeurde kredieten op het budget van de stad Lier, betreft de premie een forfaitair bedrag van 10.000 euro inclusief BTW. De ondernemer kan deze premie gebruiken om zijn commerciële activiteit zo optimaal mogelijk in de markt te plaatsen. 

Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 juni treedt het reglement in werking op 1 juli. Vanaf de inwerkingtreding tot en met 31 december 2016 wordt het statuut van ‘leegstand’ van een handelspand gestaafd aan de hand van opname in de Locatus-databank. Vanaf 1 januari 2017 kan het statuut van ‘leegstand’ gestaafd worden door de definitieve opname van in het leegstandregister van de stad Lier.

(1)    Kernwinkelgebied: De door het Lierse stadsbestuur afgebakende zones zoals voorzien in de ter goedkeuring voorliggende Stedenbouwkundige Verordening Detailhandel in Lier, i.c.:

  • Kernwinkelgebied A3: Antwerpsestraat, Kartuizersvest oneven nummers t.e.m. 29/31 én Kartuizersvest even nummers t.e.m. 28.
  • Kernwinkelgebied A6: Grote Markt
  • Kernwinkelgebied A7: Rechtestraat

 

Verwante websites

Delen