U bent hier

Oost-Vlaanderen keurt 30 projecten goed ter ondersteuning van de detailhandel

De Provincie ondersteunt lokale besturen voor de optimalisatie van hun lokaal detailhandelsbeleid. Middenstands- en handelsverenigingen ontvangen een projectsubsidie voor de professionalisering en de promotie van de lokale detailhandel. 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand ‘De grote uitdaging van de steden en gemeenten is hun handelskern versterken. Een goede mix van handel, horeca, diensten, wonen, cultuur en vrijetijdsbesteding maakt een handelskern aantrekkelijk. Dertig projecten zullen dit jaar in Oost-Vlaanderen uitgevoerd worden. Samen ontvangen zij 139 605,97 EUR aan provinciale steun’.

Voor de oproep 2017 – projecten 2018 – keurt de deputatie 20 van de 26 ingediende aanvragen van de lokale besturen geheel of gedeeltelijk goed. Daarnaast keur de deputatie 10 van de 18 ingediende aanvragen van de middenstands- en handelsverenigingen geheel of gedeeltelijk goed.

Details leest u in deze bijlage

Oproep 2018 voor projecten 2019

Ook in 2018 kunnen subsidies aangevraagd worden voor projecten die uitgevoerd worden in 2019. Indienen kan tot en met 30 september 2018. De reglementen en de aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden:www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Meer info: Liva Goedertier

 

www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Delen