U bent hier

De operatie West voor Middenstand - West-Vlaanderen

De ondersteuning van de lokale middenstand vormt in eerste instantie een belangrijke opdracht voor de gemeentelijke overheden. Rekening houdende met de ernstige problemen waarmee de zelfstandige detailhandel vandaag kampt, is er evenwel een kentering, een herwonnen aandacht voor de sector te merken bij de hogere overheden. De Provincie West-Vlaanderen wil deze gunstige evolutie krachtig ondersteunen en via de levering van data, expertise en de medeorganisatie van pilootprojecten als partner van de lokale besturen optreden. 

In die lijn stelt de POM West-Vlaanderen een korf van middenstandsbevorderende maatregelen samen, waaruit geput kan worden bij de ontwikkeling van een performant lokaal economisch beleid. Prioritair ligt hierbij de focus op de situatie van kleinere steden (10.000 tot 25.000 inwoners). 

Bij de ontwikkeling van een gemeentelijke winkelstrategie zal de POM de volgende methode hanteren:

  1. ondersteuning bij de ontwikkeling van een gemeentelijke ‘handels-SWOT’;
  2. de formulering van voorstellen rond de selectie van kernwinkelgebieden, zijnde zones waarop ondersteuningsmaatregelen preferentieel zullen worden toegepast; concentratie vormt immers in vele gevallen een basisvoorwaarde voor succes;
  3. de keuze van aangepaste initiatieven met een sterk vernieuwend karakter (zowel individuele acties op het niveau van de handelszaken als collectieve) waarrond een herprofilering van het handelscentrum kan plaatsvinden. Dit kunnen zowel materiële (bv. gevelrenovatiepremies) als inhoudelijke (invoering van een e-shop afdeling) acties zijn. Permanente innovatie ligt aan de basis van een herwonnen zelfvertrouwen;
  4. de stroomlijning van de contacten tussen het lokaal bestuur en de handelaars (ook onderling). Hierbij zijn vormen van delegatie van initiatief een belangrijke factor. Een geslaagde participatie staat immers voor draagvlak, betrokkenheid en duurzaamheid.

De operatie West voor Middenstand wordt, op verzoek van de gemeentebesturen, eerst geactiveerd op het terrein onder de vorm van proeftuinen waar met verenigde krachten uitvoering aan zal worden gegeven. Het spreekt vanzelf dat hiermee operationele modellen worden beoogd die vatbaar zijn voor ruime disseminatie. Deze operatie wordt een prioritair agendapunt in het raam van de Ateliers Lokale economie van de Ondernemerscentra West-Vlaanderen en van de bijeenkomsten van het Provinciale Platform Detailhandel (PPD) waarin onder andere de schepenen lokale economie van de West-Vlaamse steden en gemeenten vertegenwoordigd zijn.  

Contact

POM West-Vlaanderen, Katrien Plasschaert

Delen