U bent hier

Bereikbaarheid als troef voor het kernwinkelgebied

Bereikbaarheid van de winkelkern wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. Maar omgekeerd kan ook. Als de uitstraling van de winkelkern (de mix en de kwaliteit van het aanbod, de beleving, het veiligheidsgevoel in en de aantrekkelijkheid van het centrum) goed is en de mobiele klant meerdere keuzemogelijkheden heeft, dan wordt een goede bereikbaarheid een extra troef voor de winkelkern.

Positief omgaan met bereikbaarheid

Voor handelaars in, en gemeentebesturen met, een winkelkern ligt daarin een grote uitdaging. Hoe kunnen ze positief met bereikbaarheid omgaan en het subjectieve bereikbaarheidsgevoel bij hun klanten verhogen? Aan welke informatie heeft de klant daarvoor (en wanneer) nood? Welke maatregelen en data zijn nodig om klanten te overtuigen van een goede bereikbaarheid van de winkelkern?

Bereikbaarheidsprofiel

De eerste doelstelling is samen met de ondernemers(vereniging) en beleidsmakers een bereikbaarheidsprofiel van de winkelkern op te stellen en alle mogelijke mobiliteitsinformatie met betrekking tot de bereikbaarheid van de winkelkern in al zijn facetten te verzamelen.

Impact openbare werken en evenementen verminderen

Daarna onderzoeken we de impact die openbare werken en evenementen op de (bereikbaarheid) van de winkelkern hebben en willen we tot inzicht komen hoe de eventuele negatieve impact kan verminderd worden. Vervolgens proberen we het subjectieve bereikbaarheidsgevoel van de winkelkern op klanten te verhogen met een actie- en communicatietraject.

De documenten die in de loop van het project ontwikkeld worden, worden gebundeld in één instrumentarium onder de titel “Bereikbaarheid als troef voor het kernwinkelgebied”. Dit instrumentarium wordt ter beschikking gesteld van alle Vlaamse gemeenten, ondernemersverenigingen en andere geïnteresseerden die willen werken rond dit thema via het www.ondernemingsvriendelijkegemeente.be, en kan als basis dienen voor aanvullingen met goede praktijkvoorbeelden.

Met dit project willen we bereiken dat de bereikbaarheid van een winkelkern niet meer als een mobiliteitsprobleem, maar als een troef voor de kern bekeken wordt.

Meer info?

UNIZO - Els Cools

Adviseur mobiliteit

T 02 238 05 80

els.cools [at] unizo.be

Organisatie
Unizo

Delen