U bent hier

Bedrijvige kern

Het project “Bedrijvige Kern” biedt gemeentebesturen ondersteuning bij het uitvoeren van hun regiefunctie in het kernversterkend beleid. De ondernemerswereld reikt hen de hand om samen te werken aan een visibele bedrijvige kern. 

Hoe definiëren we de bedrijvige kern?

Het hart van de bedrijvige kern is nog steeds de detailhandel. Die kern bakenen we af in functie van het verzorgingsgebied van de stad/gemeente/kern. Afhankelijk van de potenties van de kern, wordt de handelskern verweven met, of uitgebreid met elke bedrijvigheid die zich kan inpassen in het fijnmazige net van een kern, en door zijn zichtbare aanwezigheid zorgt voor een positieve aantrekkingskracht. We vinden dat de kern zo moet voorbehouden en in ingericht zijn dat naast handel en horeca, vooral diensten, makers, creatievelingen, kleinschalige productie, “nieuwe” ondernemers in de deel-, circulaire of disruptieve economie, de technologie, er een ideale vestigingsplaats vinden.

We onderzoeken de noden en wensen van ondernemers in de huidige, snelveranderende wereld om zich al dan niet te vestigen in de kern. Welke maatregelen/hulp verwachten zij? Hoe kan hieraan tegemoet gekomen in een ondernemingsvriendelijke gemeente? Zijn er goede voorbeelden in binnen- of buitenland ?

We werken een instrumentarium van maatregelen uit. We verfijnen dit op maat van de deelnemende projectgemeenten, die elk representatief zijn voor een typisch kern(winkel)gebied. We maken hun bestaande en nieuwe bedrijvigheid zichtbaar.

Het eindresultaat is een handleiding, een aanvulling op de eLeidraad Strategisch Commercieel Plane, die elke gemeente de kans geeft om, samen met ondernemers, de handelskern te verrijken met een bedrijvige kern.

Pilootgemeenten Dendermonde, Edegem, Kruishoutem, Poperinge

Meer info: Els Cools

Delen