U bent hier

4de oproep Ondernemingsvriendelijke Gemeente : gesubsidieerde projecten

Steden en gemeenten kunnen economische groei en werkgelegenheid stimuleren  via toerisme, horeca en citymarketing

De oproepen kaderen in het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente dat gemeenten wil sensibiliseren voor het belang van een gemeentelijk economisch en ondernemingsvriendelijk beleid en wil hen daarbij ondersteunen. Vorige oproepen focusten op onder meer op bedrijfshuisvesting, kernversterkend en innovatief winkelbeleid en verbetering dienstverlening. naar ondernemers.

Met  deze oproep wou de Minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, de lokale besturen bewust maken van de mogelijkheden die ze hebben om economische groei te stimuleren door in te zetten op toerisme, horeca en citymarketing. Hij wil hen ook aanzetten  om die rol effectief op te nemen en  vernieuwende ideeën op dat vlak te ontwikkelen. Belangrijk is dat dit alles gebeurt  in nauw overleg of samenwerking met de ondernemers zelf.

Toerisme en Horeca hebben een groot economisch en werkgelegenheidspotentieel dat momenteel zeker nog niet volledig benut wordt. Zo wil de oproep gemeenten aanzetten ook verder te kijken dan de typische toeristische ondernemingen.

Het belang van profilering of citymarketing  mag ook voor andere economische sectoren niet onderschat worden. 

De oproep heeft dan ook niet tot doel de meest ondernemingsvriendelijke gemeente  te detecteren en te nomineren. Wel wil de minister president met de oproep vernieuwende projecten en acties stimuleren die een meerwaarde kunnen betekenen voor heel wat gemeenten en de daar gevestigde ondernemingen.

 

GESUBSIDIEERDE PROJECTEN

 

Dat de keuze voor deze  prioriteiten de juiste keuze was wordt aangetoond door het feit dat er 31 projecten voor subsidiëring werden ingediend.

De 10 gesubsidieerd projecten zijn:

  •  Guidea:  Horeca beleidsplan light
  •  Leuven: gezondheidsmetropool Leuven
  •  Horeca Vlaanderen: Kwaliteitsvolle Horeca (Mystery visit)
  •  Oudenaarde: Toeren met taxi’s - stimuleren van toegankelijk reizen in Vlaamse  Ardennen
  •  Voka:  Tak 27 - 3 steden x 3 opportuniteiten x 3 designtechnieken =  sterker imago  voor Tienen, Aalst en Kortrijk
  •  Turnhout: Horeca innovatiecoach
  •  Sint-Truiden : Lokaal Toeristisch Partnerschap
  •  Edegem: de Zuidrand dat smaakt
  •  Unizo Westhoek: Ondernemen met erfgoed
  •  Mechelen: Labo voor gezinsviendelijke horeca

 

Voor meer details per project verwijzen we naar bovenstaande document.

Delen