U bent hier

Optimaliseer het economisch beleid van uw gemeente via Economische Kaart

Optimaliseer het economisch beleid van uw gemeente via Economische Kaart

Wenst u als ambtenaar lokale economie snel en gemakkelijk te communiceren met de bedrijven in uw gemeente? Wilt u als gemeente ook inspelen op de behoeften en noden van die bedrijven en een aantrekkelijk economisch beleid voeren?

De POM West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen ontwikkelden daarom Economische Kaart, een multifunctionele website die toegang geeft tot een permanent geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank. Economische Kaart ondersteunt de West-Vlaamse gemeenten bij het verzamelen en het actueel houden van bedrijfsgegevens en is een handig instrument om de lokale economie in de gemeente te versterken en stimuleren.

Centrale databank

Economische Kaart biedt een databank met lokale bedrijfsgegevens. De databank wordt permanent bijgehouden zodat de gemeente steeds over de meest actuele informatie beschikt. De databank van Economische Kaart is niet de zoveelste inventarisatie van gegevens, maar start van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en wordt verrijkt met gegevens over tewerkstelling en de jaarrekening. Een ingebouwde controle zorgt ervoor dat de data van Economische Kaart steeds correct is. 

Website

Om toegang te hebben tot de databank ontwikkelden we de website economischekaart.be/gemeente. Via de bedrijvengids kunnen burgers de gegevens van lokale bedrijven opzoeken en via het bedrijvenloket kunnen bedrijven hun gegevens controleren en aanvullen met nuttige informatie zoals contactpersoon, e-mailadres en aanwezige faciliteiten. In de back-office van de website beschikt de gemeente over heel wat tools om de databank te bevragen en gegevens en adressen te exporteren. Alle bedrijven worden bovendien gevisualiseerd op kaart.

Voordelen

Via Economische Kaart kan de gemeente snel en gemakkelijk communiceren met de lokale bedrijven en kunnen de gegevens die in de databank zitten aangewend worden om het gemeentelijk economisch beleid verder te optimaliseren. Door alle gegevens centraal bij te houden, verlaagt de kostprijs van databeheer en door de ingebouwde controle verhoogt de datakwaliteit. Economische Kaart is een investering in de dienstverlening en in de lokale economie van de gemeente.

32 West-Vlaamse gemeenten nemen reeds deel aan Economische Kaart.

Contacteer ons gerust voor meer informatie: Hannelore Simkens - Carlo Spillebeen

Delen