U bent hier

Parkeerruimte of niet? That’s (not) the question…

Uit grootschalig onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam werd het belang van het  aantal parkeerplaatsen of de hoogte van het parkeergeld voor de omzet van winkeliers afgedaan als een ‘hardnekkig Hollands misverstand’, zo konden we afgelopen week lezen in de Nederlandse pers.  Uit onderzoek bij 70.000 Nederlandse consumenten bleek geen enkel verband tussen hoeveel de winkelende mensen kochten en hoe of tegen welk tarief auto's konden worden geparkeerd. Uit een ander (kleinschalig) onderzoek concludeerde de onderzoekers dat slechts 22 % van de bezoekers van het winkelgebied met de auto kwam. 

Een onderzoek dat echter gauw  tegenwind kreeg in RetailNews. Blijkt dat vastgoedonderzoeker Strabo onlangs onderzoek uitgevoerd in 450 winkelcentra en –gebieden. Volgens directeur Hans Van Tellingen blijkt uit de voorlopige resultaten dat gemiddeld vijftig procent van de consumenten een wijkwinkelcentrum en stadsdeel met de auto bezoekt en dat die goed zijn voor gemiddeld zeventig tot 75 procent van de omzet. Voor binnensteden ligt het percentage shoppers dat met de auto komt vaak lager, maar nog steeds besteden autobezoekers veel meer dan niet-autobezoekers. 

Enkele bedenkingen

  1. Er is sowieso een verschil in ruimtelijke ordening tussen België en Nederland. Daardoor leeft de Nederlandse bevolking toch meer geconcentreerd dan in België, en dat schept meer mogelijkheden voor het openbaar vervoer.
  2. Het artikel maakt geen onderscheid in type aankoop (dagelijkse goederen – periodieke goederen – uitzonderlijke goederen). Dit onderscheid bepaalt of men snel aan dagelijkse behoefte wenst te voorzien (run shopping) of voor het plezier een dagje naar bv. de Meir trekt om te shoppen (fun shopping). Uitzonderlijke goederen zijn vaak ook van dergelijke omvang dat transport met bus of fiets niet aangewezen is. 
  3. Enige nuance naar winkelgebied is ook wenselijk. Kernwinkelgebieden van stad of gemeente, baanwinkels, shopping centra, verspreide bewinkeling… elk type winkelgebied kent niet dezelfde bereikbaarheid voor het openbaar vervoer. En hoe groter de diameter van een winkelgebied hoe moeilijker de ‘bewandelbaarheid’ wordt, en dus hoe vaker men een beroep doet op de auto. Het drukke verkeer langs baanconcentraties is hiervan het bewijs. 

Resultaten uit eigen onderzoek van het Kennisnetwerk Detailhandel

In het kader van het grootschalige (interprovinciale) koopstromenonderzoek werden o.a. de vervoersmodi bevraagd alsook de criteria waarop men voor een bepaald winkelgebied kiest. Het onderzoek werd in 2013 uitgevoerd bij zo’n 30.000 respondenten. Ruim voldoende dus voor enkele betrouwbare Vlaamse conclusies.

1. Belang van koning auto

Voor dagelijkse en periodieke goederen gebruikt de Vlaming vooral zijn auto. Meer dan 75 % van de verplaatsingen. Voor dagelijkse goederen – doorgaans in nabije winkelgebied gekocht – worden  verplaatsingen ook te voet of per fiets gedaan. Voor periodieke goederen – doorgaans in ietwat grotere steden en (baan)winkelcentra – komt daar nog het openbaar vervoer (10 %) bij. Voor uitzonderlijke goederen is het belang van de auto nog groter. Maar liefst 88,7% (bijna 9 op 10) verplaatst zich met de auto.

De vaststelling van Hans Van Tellingen (zie boven) lijkt dus in Vlaanderen meer steek te houden dan de conclusies van de universiteit. 

overzicht vervoersmodi

tabel: gebruikte vervoersmodi bij de aankoop van resp. dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen

 

2. Keuze van het winkelgebied

In rangschikking van criteria waarop de consument zich baseert om naar een bepaald winkelgebied te trekken, ziet de top 3 er als volgt uit: 1° veel keuzemogelijkheden in aanbod, 2° nabijheid en 3° goede prijs-kwaliteit verhouding. Op plaats 4 staat prijs en op de vijfde plaats volgt bereikbaarheid met de auto. De stelling dat winkelaanbod belangrijker is dan parkeergelegenheid is dus correct.

Het belang van parkeergelegenheid mag echter niet onderschat worden. Maar liefst 12.000 van de 30.000 respondenten vermelden parkeergelegenheid wel als een van de drie belangrijke factoren om voor een winkelgebied te kiezen.

Dat beleving en aanbod van het winkelgebied belangrijker zijn dan parkeergelegenheid en parkeerkosten is dus correct. Maar stellen dat het van geen belang is, dat lijkt toch te kort door de bocht… 

 

Onderwerp

Delen