U bent hier

In de toekomst voldoende consumenten om de winkels in uw gemeente rendabel te houden?

Bij de opmaak van een strategisch commercieel plan is het belangrijk voldoende ver vooruit te kijken. Statistiek Vlaanderen stelt daarvoor de nodige data en werkinstrumenten ter beschikking. Elke drie jaar maken ze een nieuwe projectie van de bevolking en de huishoudens voor de Vlaamse steden en gemeenten. Recent werd de projectie 2018-2035 gepubliceerd.

 

Interessante bevindingen uit het onderzoek:

 

Demografische groei

De bevolking zal de komende 10 jaar in bijna alle gemeenten groeien, maar vooral in de stad Antwerpen, de regio rond Gent en in delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant.

 

De bevolking op actieve leeftijd zet zijn daling in

In de voorbije 10 jaar groeide het aantal 20-64-jarigen nog met 4%; in de toekomst verwacht Statistiek Vlaanderen echter een lichte daling (-1,6% tussen 2017-2027).

Deze daling concentreert zich bij de 40-64-jarigen, maar ook het aantal de 20-39-jarigen houdt maar in 1 op de 3 gemeenten stand.

Een daling van beide leeftijdscategorieën vinden we voornamelijk terug in gemeenten in het oosten van Limburg, de Antwerpse Kempen en ten westen van de Vlaamse Ruit tot aan de

kuststreek. Een stijging van beideleeftijdscategorieën concentreert zich vooral in enkele centrumsteden, waaronder Antwerpen, Gent, Mechelen, Roeselare en Oostende, maar ook Vilvoorde, Machelen en Halle.

 

De veroudering zet zich verder

Tussen 2017 en 2027 verwachten we een stijging van het aantal 65-plussers van 22% (tegenover 18% in de voorbije 10 jaar). Ook het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. In 2027 verwachten we 23% 65-plussers (tegenover 20% in 2017).

In de Kempen en het Maasland groeit het aantal 65-plussers het sterkst aan, maar het percentage 65-plussers in de bevolking blijft het grootst aan de kust.

 

Gemeentelijke prognoses

Statistiek Vlaanderen ontwikkelde 3 interactieve applicaties om de bevolkingsevolutie voor een gemeente, een arrondissement, de centrumsteden, … in detail te bestuderen.

 

(Bron: persbericht)

Verwante websites

Delen