U bent hier

Parkeerapps voor vlotte bereikbaarheid van het winkelgebied

Detailhandel en parkeren, het is al langer een moeilijke combinatie. Zeker in de centra van steden en gemeenten is de concurrentie voor de parkeerplaatsen tussen shoppers, bewoners, werknemers en bezoekers soms hevig. Het fenomeen van eindeloos rondjes rijdende chauffeurs, hopend op een plots vrijkomende parkeerplaatsje is een van de gevolgen. Het zorgt niet alleen voor files,  luchtvervuiling en stress, kernwinkelgebieden kunnen op die manier ook moeilijker concurreren met perifere winkelgebieden. Parkeergeleidingssystemen waren een eerste stap om het parkeerprobleem in de centra aan te pakken. Nu bieden sommige steden met hulp van open data en innovatie een nog klantvriendelijker oplossing aan: de parkeerapp.

Gent experimenteert al langer met open data. De stad stelt datasets die ze verzamelt in verschillende formaten ter beschikking van creatievelingen en innovatieve bedrijfjes via een speciaal platform. Met de dataset “bezetting parkeergarages” werden verschillende parkeerapps ontwikkeld. DeParking is een mooi voorbeeld van zo’n app. Die app geeft in real time het parkeeraanbod in Gent en in Mechelen. De gebruiker krijgt direct de meest nabije parkeergelegenheid bij zijn bestemming met het aantal vrije plaatsen op zijn smartphone. Bovendien werk de app geïntegreerd samen met de aanwezige kaartapp zodat de gevonden parkeerplaats bereiken ook vlot lukt. Andere steden en gemeenten kunnen hun parkeeraanbod toevoegen. 

      

 

Delen