U bent hier

Het Winkelweb West-Vlaanderen

Uit het project ‘Commerciële Innovatie’ bleek dat veel handelaars vragen hebben over de mogelijkheden van het internet, het nieuwe winkelen en hoe daarmee om te gaan. Aangezien online winkelen een duidelijke groeimarkt is, werd met Het WinkelWeb West-Vlaanderen een project ontwikkeld dat de handelaars moet begeleiden bij het ontdekken van de kansen en de impact van online ‘aanwezigheid’ en hen helpt bij de technische en logistieke aspecten van e-commerce. 

Het project bestaat uit drie pijlers:

  • Ontwikkeling van een interactieve, digitale tool waarop handelaars hun aanwezigheid op het web kunnen uitbouwen. Dit gaat van het eenvoudig toevoegen van openingsuren en een foto aan hun pagina tot het opzetten van een volledige webshop. 
  • Sensibilisering en begeleiding van handelaars. Er wordt in elke deelnemende stad een infoavond over het WinkelWeb West-Vlaanderen georganiseerd, een netwerksessie over ‘het nieuwe winkelen’ en een aantal collectieve workshops over drie thema’s: de basisprincipes van een goede website, omgaan met social media (online en offline) en het uitwerken van een productcataloog. Voor een 40- tal handelaars die een volledige webshop willen bouwen, wordt individuele begeleiding voorzien via het Innovatiecentrum West-Vlaanderen. 
  • Creatie van een logistiek platform voor handelaars die een volledige webshop op touw willen zetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sociale werkplaats Mariasteen, die over de nodige logistieke expertise en faciliteiten beschikt. 

Via deze drie pijlers wil Het Winkelweb West-Vlaanderen aan detailhandelaars uit West-Vlaanderen objectieve en begrijpelijke antwoorden bieden op hun vragen rond online winkelen. 

Het project werd goedgekeurd binnen de oproep ‘Ondernemingsvriendelijke Gemeente 2011’ van het Agentschap Ondernemen. De promotor daarbij is het ondernemerscentra West-Vlaanderen met als copromotoren het Innovatiecentrum West-Vlaanderen en vzw Mariasteen. Partners bij het project zijn de steden en gemeenten Ieper, Roeselare, Kortrijk, Oostende, Brugge, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Zwevegem, Poperinge en Menen, Agentschap Ondernemen, POM en de Provincie West-Vlaanderen. 

Meer info?

Katrien Plasschaert

www.hetwinkelweb.be

Delen