U bent hier

Vlaams-Brabant zet volop in op handelskernversterking

Via de subsidie handelskernversterking steunt de provincie opnieuw 10 kernversterkende initiatieven in Vlaams-Brabant. Detailhandel is, in combinatie met wonen en recreatie, één van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps-en stadskernen. De provincie ondersteunt handelskernversterkende initiatieven van steden en gemeenten dan ook via een oproep die tweemaal per jaar plaatsvindt.

De provinciale middelen kunnen ingezet worden om een kernversterkende visie te ontwikkelen op onder andere het  detailhandelsbeleid of horecabeleid in de gemeente.  Zo zullen de stad Leuven en de gemeente Hoeilaart het horeca-aanbod versterken aan de hand van een horecabeleidsplan. Ook de gemeente Herent investeert in een visie op de kleinhandelsactiviteiten. Hierin zal een aanzet gegeven worden tot een kernversterkend detailhandelsbeleid met aandacht voor een verwevenheid van handel, wonen, dienstverlening en horeca. Ook de gemeente Lennik investeert in een studie met het oog op het herinrichten van het marktplein.

Daarnaast wil de provincie met deze middelen ook concrete kernversterkende projecten steunen. Zo investeert de gemeente Begijnendijk in een nieuwe centrumparking die tegemoet moet komen aan het gebrek aan parkeergelegenheid in de dorpskern. De gemeenten Hoeilaart en Boortmeerbeek investeren beiden in de herinrichting van een plein in de handelskern, respectievelijk het Marktplein en het Heldenplein. In Geetbets wordt de dorpsstraat via verschillende maatregelen, zoals Amsterdammers en elektronische infoborden, gepositioneerd als gemeentelijk winkel- en ontmoetingscentrum. Deze maatregelen moeten o.a. leiden tot een veiligere en aangenamere winkelstraat.

Tot slot voeren de gemeente Rotselaar en stad Aarschot verschillende acties uit die als aanbeveling naar voor kwamen uit hun detailhandelsplan. Met deze acties moet de leegstand tegengegaan worden.  Zo zal de gemeente Rotselaar onder andere de handelskern verfraaien via vlaggen die variëren per dorpskern en zo een eigen identiteit creëren per deelgemeente. Bovendien zal een prospectus van de handelspanden opgemaakt worden zodat geïnteresseerde handelaars sneller hun weg vinden naar Rotselaar. Ook stad Aarschot zet in op een sterk acquisitiebeleid dat bestaat uit verschillende concrete maatregelen. Een etalagebestickeringsactie, esthetische elementen die aangebracht worden in het straatbeeld, een acquisitiegids met info over het Aarschots kernwinkelgebied en een leegstandspandendatabank moeten handelaars opnieuw naar de Aarschotse handelskern toe trekken.

Ook in 2017 zet de provincie Vlaams-Brabant opnieuw volop in op handelskernversterking. Heeft jouw gemeente een project in gedachten dat de handelskern kan versterken? Of wil jouw stad graag beroep doen op een consultant om bijvoorbeeld een detailhandelsplan te laten opmaken? Dien dan tegen uiterlijk 15 april 2017 jouw subsidievoorstel in! Kijk voor meer info op www.vlaamsbrabant.be/subsidies, of neem contact op met Lynn Peeters, bestuurssecretaris detailhandel.

 

Verwante websites

Delen