U bent hier

Ondernemen in het kernwinkelgebied goedkoper maken

Vanaf aanslagjaar 2019 al kunnen gemeenten het tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing binnen hun grondgebied laten differentiëren. Daardoor kunnen ze de onroerende voorheffing laten variëren per buurt, volgens categorie belastingplichtige, ... Dit betekent ook dat bij voorbeeld de onroerende voorheffing in het kernwinkelgebied op een lager niveau dan daarbuiten kan gebracht worden om het ondernemerschap in die zone te stimuleren.

De differentiëring heeft alleen betrekking op de gemeentelijke opcentiemen. Aan de provinciale opcentiemen of de gewestelijke basisheffing verandert niets.

Hoe moeten gemeenten die hiermee aan de slag willen, te werk gaan?

Om het sterk geautomatiseerd proces van inning van de onroerende voorheffing van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) niet te hinderen, moet de lokale overheid advies vragen aan Vlabel over de technische uitvoerbaarheid van de gewenste differentiëring van opcentiemen. Vlabel stelt hiervoor een rekenblad ter beschikking met een uitgebreide handleiding over de mogelijkheden tot differentiëring.

 

 

 

Verwante websites

Delen