U bent hier

Nieuwe meting van de Antwerpse winkelstraten

Voor de zesde maal reeds liet de stad Antwerpen zijn winkelstraten alyseren. Die meting levert een schat aan cijfermateriaal op, die toelaat het gevoerde detailhandelsbeleid te monitoren.

Uit de driejaarlijkse meting blijkt dat de Keyserlei, de Bist en de Carnotstraat, straten waarin de stad recent investeerde door ze heraan te leggen, het zeer goed doen. Daarnaast hebben winkelstraten zoals de Bredabaan, de Driekoningenstraat-Statiestraat en de Gitschotelleihet lastig om nog helemaal gevuld te raken. De winkeldichtheid daalt en verschillende functies raken er meer verweven door de omvorming van winkels naar woningen of kantoren.

 

Verwante websites

Delen