U bent hier

Nachtwinkels in Vlaanderen. Resultaten bevraging 2013

De nachtwinkels zijn wettelijk gedefinieerd in de wet openingsuren van 10 november 2006 en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. geen andere activiteit uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
  2. de netto verkoopsoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m² en
  3. op een duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" dragen. 

Er is voor de nachtwinkels geen aparte NACE-code voorzien bij inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit maakt dat er geen cijfers beschikbaar zijn. De VVSG organiseerde daarom zelf een bevraging naar aantallen alsook naar de specifieke gemeentelijke maatregelen. De resultaten werden verwerkt in een rapport. 

Verwante websites

Delen