U bent hier

Machelen: ambitienota Broeksite

Nadat het Uplace-project, na de vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied door de Raad van State, geblokeerd raakte, kreeg de gemeente Machelen de delegatie van de bevoegdheid voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Machelen engageerde daarvoor architect Alexander D'Hooghe als intendant. Hij zat de voorbije maanden met verschillende belanghebbenden rond de tafel en presenteerde een nieuw plan dat ook oog heeft voor het gebied rond de vroegere Renaultsite.

Broeksite activeert potentieel van de Vlaamse kanaalzone

 Een werkwinkelwijk als motor voor een stedelijke omslag in de Vlaamse kanaalzone. Dat is, samengevat, de visie die Alexander D’Hooghe (ORG) neerlegt voor de Machelse Broeksite (eigendom van de NV Uplace) na een ruime consultatie van alle belanghebbenden.

De Broeksite wordt een open wijk waar productie en consumptie samengaan, en zowel onderwijs als cultuur een plaats krijgen, als antwoord op de stedelijke uitdagingen waar de kanaalzone voor staat. Vandaag stelde D’Hooghe zijn ambitienota voor die hij schreef in opdracht van de gemeente Machelen.

Vilvoorde, Machelen en Zaventem vormen door hun vervlechting samen een middelgrote stad, qua inwonersaantal vergelijkbaar met Mechelen of Leuven. Door haar grootte en ligging is dit potentieel een van de grootste welvaartsoppervlaktes van het land. Toch leggen de restanten van de vroegere industriële invulling een hypotheek op haar ontwikkeling. Zo ligt de werkloosheidsgraad in Vilvoorde en Machelen een derde hoger dan in Vlaanderen.

 

Werkwinkelwijk

 Na een jarenlange blokkage stelde de gemeente Machelen in augustus vorig jaar Alexander D’Hooghe aan om het projectgebied in te vullen in overleg met alle belanghebbenden en binnen de grenzen van de nog altijd geldende brownfieldconvenant. Volgens D’Hooghe is er voor de Broeksite een rol weggelegd als werkwinkelwijk: “Terwijl de productie en consumptie van goederen en diensten in onze samenleving uit elkaar zijn getrokken, brengen we ze hier weer samen om nieuwe meerwaarde te creëren. De consument kan producten zien ontstaan, laten personaliseren en kopen. Tegelijk opent dit mogelijkheden voor werk en opleidingen op de site zelf”.

 

Concreet wordt de Broeksite een wijk met pleinen en straten die aansluiten op de omgeving. Daar komen 10 tot 15 thematische huizen volgens het eeuwenoude principe van gildehuizen. Denk bijvoorbeeld aan een Huis van het Ondernemerschap, Huis van de Voeding (incl. stadsboerderij), Huis van de Media, Huis van de Muziek, etc. Naast de puur economische sectoren, is er dus ook plaats voor culturele activiteiten. Ook zal er binnen de reconversiezone circulair ontwikkeld worden, met herbruikbare gebouwen, een stromenanalyse om circulariteit tussen de huizen mogelijk te maken en een specifiek huis van de Circulariteit.

 

Vliegwiel voor Kanaalzone

 “De Broeksite als werkwinkelwijk is versterkend voor de Vlaamse Kanaalzone omdat het zo een vliegwiel kan worden van de ontwikkeling van het hele gebied, op sociaaleconomisch vlak, op vlak van duurzame tewerkstelling, mobiliteit en vergroening”, zegt D’Hooghe. Hij verwijst daarbij naar de naar schatting 3.000 arbeidsplaatsen en de afname van de mobiliteitsdruk door de radicale keuze voor multimodaliteit (met o.a. een multimodale hub aan het station van Vilvoorde). Ook zal een kwart van de Broeksite uit een park bestaan.

 

Samenwerking loont

 Om dit traject te realiseren, delegeerde de Vlaamse overheid de planningsbevoegdheid van deze zone naar de gemeente Machelen. “Er is een jaar lang onder de waterlijn gewerkt aan een eerste aanzet voor een bredere consensus voor de toekomstige ontwikkelingen in de Noordelijke Kanaalzone. Ik hoop dat we, net zoals we in Antwerpen gedaan hebben, met alle betrokken partijen aan tafel kunnen gaan op zoek naar gemeenschappelijke opportuniteiten en dat we het conflictmodel kunnen inruilen voor een samenwerkingsmodel. Dan kan de Broeksite transformeren van een schandvlek tot een gemeenschapsplek en kunnen ook andere sites ontwikkeld worden vanuit een sterke regionale visie”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand Ben Weyts.

 

Burgemeester Marc Grootjans vult aan: “We zijn zeer tevreden dat de uitgebreide consultatieronde van Alexander D’Hooghe resulteert in een omvattende visie voor de Broeksite en haar omgeving. Na jarenlange stilstand, kan de hele reconversiezone volledig in relatie worden gezet tot wat deze Kanaalzone nodig heeft. Het is nu aan ons als gemeente om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen waarvoor we vorig jaar de bevoegdheid kregen van de Vlaamse regering.”

 

(persbericht Machelen, 21 juni 2019)

Verwante websites

Delen