U bent hier

Horecabeleid

Detailhandel en horeca zijn nauw met elkaar verbonden. Om een kernwinkelgebied aantrekkelijk te maken en te houden, krijgen beide sectoren dan best ook de nodige beleidsaandacht. Sommige steden en gemeenten opteren er dan ook voor om in hun strategisch commercieel plan, tevens hun horecabeleidsplan te integreren. Het Winkel- en Horecaplan van Gent is hier een voorbeeld van.

Het Kennisnetwerk Detailhandel heeft ingespeeld op de verbondenheid van detailhandel en horeca in zijn studieopdrachten. Zowel in de studie van de aanbodzijde als in de studie van de vraagzijde (waarvoor 30.000 gezinnen in Vlaanderen werden geënquêteerd) werd horeca opgenomen. In de resulterende feitenfiches is dus nu voor elke gemeente terug te vinden hoe groot het horeca-aanbod is en ook op welk marktgebied dat horeca-aanbod kan rekenen.

Steden en gemeenten beschikken nu dus over cruciale data om hun horecabeleid uit te tekenen. Bovendien kunnen ze bij Guidea, het kenniscentrum voor toerisme en horeca, terecht voor extra cijfermateriaal én voor voorbeelden van reeds uitgewerkte horecabeleidsplannen.

Delen