U bent hier

Europese Commissie wil detailhandel concurrentiëler

De detailhandelssector is in volle transformatie. De Europese Commissie wil de lidstaten en de ondernemers helpen om knelpunten te overwinnen door diverse beperkingen in de handel aan te pakken. De Commissie publiceerde een reeks best practices op verschillende gebieden:

  • Eenvoudigere vestiging van detailhandelszaken: voor detailhandelaren is het, om toegang tot de markt te krijgen, cruciaal dat zij snel een nieuwe winkel kunnen openen, waarmee de productiviteit en innovatie worden bevorderd. Door de dienstenrichtlijn beter na te leven kunnen de lidstaten de vestiging vereenvoudigen zonder belangen van het overheidsbeleid, zoals stads- en plattelandsplanning, milieubescherming en consumentenbescherming, in gevaar te brengen. Nationale, regionale en lokale overheden worden aangemoedigd onnodige of onevenredige lasten weg te nemen en de procedures voor de vestiging van detailhandelszaken eenvoudiger, korter en transparanter te maken.
  • Minder beperkingen voor dagelijkse transacties van winkels: aangezien deze beperkingen voor ondernemingen ernstige hinder en productiviteitsverlies kunnen opleveren, heeft de Commissie best practices vastgesteld voor verkoopacties en kortingen, specifieke distributiekanalen, winkelopeningstijden, specifieke belastingen voor de detailhandel, aankoop van producten in andere lidstaten en contractuele praktijken van moderne detailhandel. Gestreefd wordt naar een gelijk speelveld in de detailhandel en eerlijke en efficiënte toeleveringsketens, zonder afbreuk te doen aan de vrijheid om gerechtvaardigde doelstellingen van het overheidsbeleid te verwezenlijken.
  • Nieuwe benaderingen om de vitaliteit van stadscentra te bevorderen: de Commissie heeft vandaag ook een gids gepubliceerd over de stimulering en modernisering van de kleine detailhandel. De gids bevat praktische suggesties voor overheden om kleine detailhandelaren te helpen technologische veranderingen te omarmen en zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Elke oplossing is onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk, die aan best practices in de hele EU zijn ontleend en aan de situatie ter plaatse kunnen worden aangepast. De lidstaten kunnen uit de succesverhalen in de gids inspiratie putten, bijvoorbeeld voor de opbouw van een winkeliersgemeenschap om stadscentra aantrekkelijk te maken voor consumenten.

 

 

 

 

(apr 18)

Verwante websites

Delen