U bent hier

Wetgeving elders: Wallonië

Op 4 februari keurde het Waals parlement het "décret relatif aux implantations commerciales" goed. Dit nieuwe decreet vervangt in het Waals geweest de federale wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen uit 2004. Op 1 juli 2014 werden de gewesten immers bevoegd voor de handelsvestigingen, als gevolg van de zesde staatshervorming.

Het Waalse decreet beoogt administratieve vereenvoudiging. In plaats van de 3 aparte vergunningen (milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en socio-economische vergunning) komt er 1 geïntegreerde vergunning. Verder wordt geprobeerd de vestiging van nieuwe winkels zo te regelen dat het ontstaan van een commercieel onder- of overaanbod voorkomen wordt. Ook moet een herverdeling van bevoegdheden de rol van de plaatselijke overheden versterken. Voor belangrijke, omvangrijke projecten wordt de beslissing op regionaal niveau genomen, om concurrentie en opbod tussen gemeenten te voorkomen.

Voor winkels met een oppervlakte tussen 400 m² en 2500 m² zal de gemeente over de vergunning beslissen. Voor winkels groter dan 2500 m² zal het gewest de vergunning uitreiken.

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen zullen volgende criteria gebruikt worden:

  1. de bescherming van de consument
  2. de bescherming van het stedelijk milieu
  3. de doelstellingen van het sociale beleid
  4. de bijdrage aan een duurzame mobiliteit

 

Verwante websites

Delen