U bent hier

Premiereglement voor handelaars in het kernwinkelgebied

De gemeente Leopoldsburg investeert in een duurzaam en consequent beleid om een aangename omgeving te creëren, die de betrokkenheid van de lokale handelaars doet toenemen en bezoekers naar Leopoldsburg lokt. Het bestuur heeft daarom vorig jaar een strategisch-commercieel plan opgesteld met doelstellingen en acties, die systematisch in uitvoering worden gebracht.

In het kader hiervan keurde de gemeenteraad in zitting van 7 september '16 een premiereglement voor het kernwinkelgebied goed. Dit houdt in dat handelaars die een zaak beginnen of uitbreiden in het kernwinkelgebied en daarvoor werken uitvoeren aan hun pand, een premie ontvangen. De premie heeft als doel ondernemers te ondersteunen, bij te dragen aan de verscheidenheid van handelspanden en de aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten.

De premie wordt toegekend aan: 

  • starters,
  • bestaande handelszaken die verhuizen naar het kernwinkelgebied
  • handelszaken in het kernwinkelgebied die hun pand uitbreiden met een naastliggend pand.

Als kernwinkelgebied worden beschouwd: de Stationsstraat, Koningsstraat, Nicolaylaan (tussen Stationsstraat en Koningsstraat), Maarschalk Fochstraat en Hertogin Van Brabantplein. Zowel detailhandel als dienstverlening komen in aanmerking.  De uitzonderingen worden in het reglement opgesomd. 

De premie bedraagt 50 procent van de werken uitgevoerd aan onroerend goed of onroerend goed door bestemming, met een maximum van 10.000 euro. De ontvanger van de premie dient zijn zaak gedurende minimaal drie jaar open te houden. Handelaars die een premie willen aanvragen, kunnen hier het aanvraagformulier downloaden. 
Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2016 en geldt tot 31 december 2018.
Onderwerp
Organisatie
Leopoldsburg

Delen