U bent hier

Drie miljoen euro voor de versterking van kernwinkelgebieden

Vlaams minister Philippe Muyters trekt 3.000.000 euro uit om gemeentes te ondersteunen bij hun kernversterkend winkelbeleid. Het is één van de maatregelen waarmee het eerder goedgekeurde decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid in praktijk wordt gebracht.

Het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid dat vorig jaar werd goedgekeurd, wil de Vlaamse steden en gemeenten ertoe aanzetten inspanningen te leveren om hun kernwinkelgebied te versterken. De ‘oproep premiestelsels kernwinkelgebied’ ondersteunt de Vlaamse gemeenten bij de financiële maatregelen die ze hiervoor ontwikkelen.

 “Het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid laat gemeenten toe kernwinkelgebieden af te bakenen, waarbinnen ze een stimulerend winkelbeleid kunnen voeren. Het versterken van dat kernwinkelgebied is een belangrijk aspect om de leefbaarheid van onze stadscentra te waarborgen. Daarom zorgen we voor verdere ondersteuning via een cofinanciering van de gemeenten die hierrond een subsidiereglement uitwerken.Vlaams minister van Economie Philippe Muyters

Concreet gaat het om subsidiemaatregelen voor de gevelrenovatie van handelspanden binnen het kernwinkelgebied; aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter en winkel in het kernwinkelgebied; verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied; aanpassingswerken om van één of meer panden een geschikte handelszaak te maken.

Maar ook nieuwe types premies komen in aanmerking indien een gemeente kan aantonen hoe dit het kernwinkelgebied zal versterken.

Van de 52 ingediende projecten werden er uiteindelijk 51 weerhouden, goed voor een bedrag van 3.009.680 euro. Als bijlage vindt u hieronder een overzicht van de geselecteerde projecten.

Delen