U bent hier

Voorstelling inspiratieboek "Detailhandel in uw gemeente"

Detailhandel is volop in beweging en vraagt een strategisch locatiebeleid en een afgestemde aanpak. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zet reeds geruime tijd in op een coherent detailhandelsbeleid. Dit vraagt een continue bijsturing en de ontwikkeling van aangepaste acties.

De studienamiddag zet steden en gemeenten en lokale handels- en middenstandsverenigingen aan tot actie. De publicatie wil inspiratie geven voor vernieuwende initiatieven op het vlak van detailhandel en omvat een overzicht van de provinciale dienstverlening. Via speeddates maken lokale besturen en middenstandsverenigingen kennis met elkaars ingediende detailhandelsprojecten.

Durf verder te kijken dan de eigen gemeente en brainstorm samen met andere besturen hoe detailhandelsbeleid anders én beter kan worden ingevuld.

 

12.30

Broodjeslunch

13.30

Openingswoord door gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor onder meer middenstand

13.45

De stad Roeselare stelt haar kernplan detailhandel voor door Vanessa Dehullu, diensthoofd Economie, Wonen en Landbouw

14.15

Een eerste kijk op de publicatie en de vernieuwde feitenfiches detailhandel door Astrid Vliebergh, directeur dienst Economie en Kathy Gillis, beleidsmedewerker dienst Economie

14.30

Speeddates voor en door gemeenten (o.a. ondernemersplatform, pop-up winkel praktisch, ondernemen in beeld, winkelbeleving, ...)

16.00

Netwerkcafé

17.00

Einde

Meer informatie en inschrijven: 
website organisator
Meer info links
Datum
23 mei 2017
Waar
Leopoldskazerne
Gaspar de Craeyerstraat 2
9000 Gent Oost-Vlaanderen
België
Prijs
€0,00 per persoon
Organisator
Oost-Vlaanderen

Delen