U bent hier

Platform centrummanagement - Integraal Handelsvestigingsbeleid

Met het Decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse Regering in juli 2016 de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. In april 2016 lichtten we de ontwerptekst al uitvoerig toe op het Platform Centrummanagement

Met het oog op de gefaseerde inwerkingtreding (zie eerder bericht) gingen de VVSG en het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan de slag om dit decreet te vertalen naar de praktijk.  Zo zullen gemeenten kunnen beschikken over de nodige verduidelijking, richtlijnen en instrumenten.

Noteer alvast het Platform Centrummanagement op vrijdag 24 maart 2017 (in Brussel) in uw agenda. Die dag staat in het teken van de operationalisering van de doelstellingen van het decreet. Hoe kan u het gemeentelijk beleid afstemmen op dit decreet? Hoe kunnen de doelstellingen vertaald worden naar planningsinitiatieven om de handel te stimuleren en beter te organiseren? En welke criteria kan u hanteren om vergunningsaanvragen correct te behandelen?

Verder krijgt u ook een stand van zaken van de inwerkingtreding van het decreet en van de andere flankerende initiatieven die van start gegaan zijn, zoals het Handboek Kernversterkend Winkelbeleid en het project ‘Baanwinkels en gemeenten op 1 lijn’. 

Meer info over het programma mag u in de loop van januari verwachten. 

Delen