U bent hier

Het Integraal Handelsvestigingsbeleid: van decreet naar praktijk

Graag nodigen we u uit op het Platform Centrummanagement van 24 maart 2017 in Brussel.

Met het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid - kortweg het decreet IHB - legde de Vlaamse Regering de krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel. Het is in de eerste plaats aan de gemeentebesturen om de doelstellingen van het decreet waar te maken: de handelskernen leef- en weerbaar maken, duurzame vestigingsmogelijkheden creëren voor complementaire handel buiten de kernen, een halt toeroepen aan verdere baanwinkelverlinting, ...

Nadat we u vorig jaar op het Platform Centrummanagement in primeur lieten kennismaken met het ontwerpdecreet, maken we nu de vertaalslag naar de praktijk.  

Na een stand van zaken over de inwerkingtreding van het decreet, gaan we dieper in op het nagelnieuwe afwegingskader dat kan gebruikt worden voor de beoordeling van vergunningsaanvragen, de opmaak of bijsturing van een gemeentelijke detailhandelsvisie en eventuele planningsinstrumenten.  Verder krijgen we een inspirerende schets van de visie en aanpak van de stad Beringen.  Hoe kan het IHB bijdragen aan de ruimtelijk-economische uitdagingen op het vlak van detailhandel, zowel in de kern als in de periferie?

In de namiddag krijgt u de kans om tijdens interactieve sessies meer inzicht te verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare instrumenten.  U kan het afwegingskader zelf toepassen aan de hand van (fictieve) vergunningsaanvragen. U komt er alles te weten over de intergemeentelijke aanpak om baanwinkellinten om te vormen tot meer duurzame winkelconcentraties of – omgekeerd – winkelarme of –vrije zones.  En we reiken u richtlijnen en aandachtspunten aan voor de opmaak van een handelsvestigingsconvenant.

 

Heeft uw gemeente enige ambitie op het vlak van detailhandel? Dan wil u deze Platformbijeenkomst niet missen om nadien aan de slag te kunnen gaan met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

  

Deze bijeenkomst – in het Paleis der Academiën, vlakbij Brussel Centraal – is voorbehouden aan vertegenwoordigers van de Vlaamse steden en gemeenten: burgemeesters, schepenen, ambtenaren en centrummanagers.

  

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan tot 17 maart. Gezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, raden we u aan dit zo snel mogelijk te doen.

 

Meer info links
Datum
24 maart 2017
Waar
Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1
1000 Brussel
België
Website organisator
http://www.vvsg.be

Delen