U bent hier

Het Integraal Handelsvestigingsbeleid: recept voor een trendbreuk?

Lees ook de programmabrochure.

 

 9u30 Ontvangst met koffie en thee
10u00   Welkom  Mark Suykens, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
10u15  

Het Integraal Handelsvestigingsbeleid – toelichting  Eline Horemans, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Eline Horemans licht het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid toe. U verneemt de essentie over de planningsinstrumenten (RUP en verordening), de begrippen kernwinkelgebied en winkelarm gebied, de nieuwe beoordelingscriteria voor vergunningsaanvragen, de integratie in de omgevingsvergunning, en – tot slot – het handelsvestigingsconvenant.

11u00  

Bent u nog mee? Handelsvestigingen in de ruimtelijke ordening Yves Loix, GSJ Advocaten

Het nieuwe decreet landt niet in een vacuüm. Opdat u goed geïnformeerd aan de start kan verschijnen, leidt Meester Yves Loix u vervolgens op een bevattelijke manier door het al bestaande ruime arsenaal aan instrumenten en regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening.  

11u45  

Reflecties vanuit de markt

  • Jan Delfosse, Comeos Vlaanderen
  • Karel Van Eetvelt, Unizo
  • Luc Plasman, Belgian Luxembourg Council of Shopping Centers

Hoe kijkt de markt naar deze beleidsintenties? Biedt het decreet antwoorden op terechte pijnpunten? Kunnen de retailers en de winkelvastgoedactoren zich vinden in dit decreet? Zal het decreet leiden tot meer overleg en afstemming met alle actoren? Jan Delfosse, Karel Van Eetvelt en Luc Plasman reflecteren luidop en geven enkele aandachtspunten mee voor gemeenten die met het decreet aan de slag gaan.

12u15  

Lunch

Voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken tijdens een wandelbuffet.

13u15  

De winkelambities van de Vlaamse overheid Wim Adriaens, kabinet Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport

Kort en krachtig licht Wim Adriaens, raadgever Economie en Innovatie van minister Philippe Muyters, de noodzaak en het belang van het decreet toe. Tegelijkertijd wil hij de gemeentebesturen warm maken voor een actief handelsbeleid in lijn met de Vlaamse winkelambities.

13u25  

Kernversterkend winkelbeleid van A tot Z Bart Palmaers, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

In samenwerking met het Agentschap en in co-creatie met de gemeentebesturen, ontwikkelt de VVSG een handboek 'Kernversterkend winkelbeleid' met een instrumentenkoffer en een praktijkendatabank.  Bart Palmaers staat kort stil bij deze ambitie en de rol van het Platform.

13u45   Parallelle workshops
  1. RUP en stedelijke verordening detailhandel: oude wijn in nieuwe zakken, of toch niet? Na een korte praktijkgetuigenis over de afbakening van een kernwinkelgebied, bespreken we de nieuwe mogelijkheden die het decreet biedt om de winkelinplantingen ruimtelijk te sturen: de afbakening van kernwinkelgebieden en de, in samenhang met de vier categorieën van kleinhandelsactiviteiten.  We delen ervaringen en bespreken de wenselijkheid en haalbaarheid: the sky is the limit, of toch maar opletten met teveel sturende daadkracht?
  2. De vergunning: nieuwe beoordelingscriteria en de integratie in de omgevingsvergunning.Na een korte inleidende analyse van de huidige criteria verkennen we de bruikbaarheid van de nieuwe criteria voor de beoordeling van vergunningsaanvragen?  Bovendien verdwijnt vanaf 2018 de aparte socio-economische vergunning. Hoe kan een sociaal-economische invalshoek bij de beoordeling van aanvragen verzekerd blijven? Welk intern samenspel tussen economie, ruimtelijke ordening en milieu is aangewezen?
  3. Het handelsvestigingsconvenant: van vrijblijvend engagement naar afdwingbare afsprakenWat heeft het concept handelsvestigingsconvenant te bieden?  Hoe maakt u er meer van dan een eenmalige afkoopsom? Op basis van bestaande ervaringen identificeren we potentiële hefbomen voor een kernversterkend beleid en een complementair aanbod in kern en periferie. 
  4. Met de beste instrumenten aan de slagVoortbouwend op het overzicht van instrumenten uit de ruimtelijke ordening, gaan we met meester Loix op zoek naar een optimale instrumentenmix.  En we gaan in deze sessie de ultieme vraag niet uit de weg:  zullen concurrentiële en politieke afwegingen niet in de weg blijven staan van een rationeel detailhandelsbeleid?
14u50  

Parallelle workshops – vervolg

Herhaling van de vier bovenstaande workshops. Elke deelnemer kan twee verschillende sessies volgen.

16u00   Afsluitende receptie en netwerkmoment

 

 

Met het langverwachte ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) krijgen we een duidelijk zicht op het toekomstig Vlaams winkelbeleid. De Vlaamse regering creëert een kader voor een betere inplanting van grootschalige handelsvestigingen. Tegelijkertijd reikt het bijkomende instrumenten aan voor lokale besturen opdat zij hun detailhandelsvisie – voor kern én periferie – kunnen omzetten naar een sturend beleid.

Tijdens deze platformbijeenkomst krijgt u – in primeur – de kans om in detail kennis te maken met het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. Biedt de nieuwe regelgeving sluitende antwoorden op de uitdagingen van uw gemeente? Het Agentschap Innoveren en Ondernemen belicht het nieuwe instrumentarium en de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning. Wat kan en mag er bepaald worden in een RUP of een stedelijke verordening? Hoe ver reiken de mogelijkheden van een handelsvestigingsconvenant? Meester Yves Loix leidt u vervolgens op een bevattelijke manier door het ruime arsenaal aan ruimtelijke instrumenten en regelgeving die nu al van toepassing zijn op de handelsvestigingen.

In de namiddag gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van het decreet. Tijdens interactieve sessies krijgt u snel een beter zicht op de mogelijkheden, beperkingen, aandachtspunten en valkuilen van het nieuwe decreet. Zal het decreet de verlinting kunnen stoppen? Worden de beoogde clusters geen mini-shoppingcentra die nog sterker concurreren met het handelscentrum? Moet een gemeentebestuur wel bepalen welke winkels waar thuishoren, en bestaat er geen gevaar voor overdaad? Biedt de integratie in de omgevingsvergunning alleen maar voordelen of verdwijnt de sociaal-economische invalshoek helemaal? Hoe kunnen we het handelsvestigingsconvenant optimaal aanwenden zodat een grote inplanting ook voordelen kan opleveren? En onbevangen kijken we naar politieke, economische en strategische afwegingen die alsnog stokken in de wielen van een rationeel detailhandelsbeleid kunnen steken.

Het Platform: meer dan ooit voor en door steden en gemeenten

De afgelopen jaren verschafte het Platform Centrummanagement heel wat nieuwe inzichten in de winkel(vastgoed)markt. U kwam er in aanraking met verschillende stakeholders. Maar meer dan ooit is het tijd voor een vertaalslag naar de praktijk. Daarom focust het Platform zich nu op de omzetting van kennis en visie in een gemeentelijk beleid. Met EFRO-steun en in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal het Platform inzetten op ervaringsuitwisseling en het ontsluiten van goede praktijken. Na 2 jaar zal dit uitmonden in een handboek 'Kernversterkend Winkelbeleid van A tot Z', bestaande uit een uitgebreide praktijkendatabank en een instrumentenkoffer. Deze koffer omvat o.a. een omzetting van het decreet in duidelijke criteria, overzichtelijke procedures en beschikbare modeldocumenten. U verneemt er alles over op 29 april.

 

Praktisch

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 april 2016, van 9u30 tot 17u, in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.

Deze bijeenkomst is voorbehouden aan vertegenwoordigers van de Vlaamse steden en gemeenten: burgemeesters, schepenen, ambtenaren en centrummanagers.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan tot 22 april 2016, via deze webpagina. Gezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, raden we u aan dit zo snel mogelijk te doen.

 

Meer informatie en inschrijven: 
Inschrijvingsformulier
Datum
29 april 2016
Waar
Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1
1000 Brussel Brussel
België
Website organisator
http://www.vvsg.be

Delen