U bent hier

Hoe uw startende handelaars ondersteunen

De dynamiek en de aantrekkelijkheid van een levendige handelskern is voor een stuk te danken aan starters die nieuwe concepten introduceren. Startende handelaars zijn in eerste instantie op zoek naar een locatie met voldoende potentieel maar elk duwtje in de rug is welkom. Sommige steden en gemeenten voeren een echt startersbeleid waar zelfs subsidies aan gekoppeld zijn: zelfstandige speciaalzaken zorgen immers voor identiteit en onderscheidend vermogen. Niet elke gemeente heeft de mogelijkheden voor zo’n startersbeleid maar iedere gemeente kan startende handelaars wel oriënteren en wijzen op de verschillende soorten ondersteuning die beschikbaar zijn. Zo zijn haalbaarheid en financiering belangrijke thema’s waar elke starter zich vragen bij stelt. Hoe omgaan met e-commerce is een onderwerp waar elke handelaar best ook even stil bij staat.

Haalbaarheid

Zal het beoogde winkelconcept werken op de plaats die men gekozen heeft? Dat is een cruciale vraag voor een handelaar in spe en waar een haalbaarheidsstudie een antwoord kan op bieden. In zo’n studie berekent men de omzet die nodig is om uit de kosten te komen en die wordt naast de potentiële omzet gezet om zo het risico, verbonden aan het project, te kunnen inschatten. Zeker het inschatten van de potentiële omzet vormt voor veel starters een probleem omdat daar duur marktonderzoek voor nodig is.

Startende handelaars hebben echter het geluk dat voor alle 308 gemeenten de koopstromen in kaart gebracht zijn door 30.000 gezinnen te bevragen over hun koopgedrag. Waar de consument wat koopt is voor de verschillende productcategorieën terug te vinden in de gemeentelijke feitenfiches van het Kennisnetwerk Detailhandel. Die feitenfiches zijn terug te vinden op de portaalsite.  Startende handelaars kunnen via het Agentschap Innoveren & Ondernemen begeleiding krijgen bij hun haalbaarheidsonderzoek.

Financiering

Financiering is een tweede facet dat startende handelaars kopbrekens bezorgt: winkelinrichting, voorraad, een handelspand, er kan een pak geld nodig zijn om te kunnen starten. Een goed ondernemingsplan opstellen is noodzakelijk voor een goede start en de beste manier om een project gefinancierd te krijgen. Naast bankleningen kan de startende handelaar beroep doen op een breed spectrum aan financieringsmogelijkheden met overheidssteun: van een Winwinlening over KMO-cofinanciering tot de Startlening+. Wie te weinig waarborgen kan voorleggen om beroep te kunnen doen op bankfinanciering, kan gebruik maken van de Waarborgregeling van PMV.

Een overzicht van de relevante steunmaatregelen voor detailhandelaars werden gegroepeerd in een subsidiegids. De kmo-portefeuille, de rentetoelage bij hinder openbare werken of Commerciële Inspiratie komen daarin bij voorbeeld aan bod.

Online

Iedere handelaar moet de online-dimensie in zijn winkelconcept integreren. Dit kan betekenen dat de fysieke winkel naadloos overvloeit in een webwinkel. Het kan echter ook beperkt blijven tot het optimaliseren van de eigen website, het actief zijn op sociale media of e-mailmarketing. Om handelaars te helpen lanceerde de Vlaamse overheid de campagne “Het internet. Ook uw zaak.” Op een portaalsite worden tools aangeboden, getuigenissen, nuttige informatie en opleidingsmogelijkheden. Bovendien krijgen handelaars een advies op maat als ze de voorziene e-scan invullen. 

Om de financiële rekenoefening te vergemakkelijken werd een rekenblad uitgewerkt. In dit document kan je aangeven welke online activiteiten je zal uitvoeren. Het document helpt je een inschatting te maken van de inkomsten, de uitgaven en het tijdsgebruik die gepaard gaan met een bepaalde online activiteit. Dit resulteert in een gedetailleerd financieel plan op termijn van 3 jaar. Het rekenblad geeft ook een grafisch overzicht van omzet- en cash flow evolutie. Download hier het rekenblad

 

Delen