Kalender

23 feb 2017
SPRYG Real Estate Academy

10.30 uur ONTHAAL

 

11.00 uur Inleiding

23 feb 2017
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Graag willen we jullie uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar, op donderdag 23 februari 2017 in gaststad Izegem. 

Wat mag je verwachten ?

Het centrale thema is deze keer "Gemeentelijke premies voor detailhandel/horeca: wat werkt wel/niet?"

Gemeentelijke premies

24 mrt 2017
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Met het Decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse Regering in juli 2016 de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. In april 2016 lichtten we de ontwerptekst al uitvoerig toe op het Platform Centrummanagement

24 mrt 2017
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Graag nodigen we u uit op het Platform Centrummanagement van 24 maart 2017 in Brussel.